תנאי שימוש

שלום!

חברת אבס אחזקות בע"מ (להלן: "החברה") מאשרת את הגישה לאתר האינטרנט אשר בשליטתה mashkantaonline.co.il, ולשירותים המשוייכים לאתר זה והזמינים לנוכח שם המתחם (domain) ותתי השמות  (sub-domains) של האתר mashkantaonline.co.il (להלן: "האתר") – הכל בכפוף לתנאים הבאים:

1. הקדמה
1.1. אתה מוכן לקרוא ולאשר כי קראת את תנאי השימוש באתר הכתובים להלן טרום ביצוע כל שימוש בו. במידה ואינך מקבל או מסכים את תנאים אלו, אתה לא מורשה לבצע שום ניצול או שימוש באתר. 
1.2. תנאים אלו תקפים לגבי השימוש באתר ובכל תוכן הכלול בו באמצעות מכשיר תקשורת כמו מחשב או אחר (מחשב כף יד, טלפון נייד, וכדומה). תנאים אלה תקפים לגבי שימוש באתר דרך רשת האינטרנט, רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3. במקום בו יהיה כתוב בהסכם זה המושג "משתמש", תהיה הכוונה למושגים "משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", זאת כל עוד לא צויין אחרת.
1.4. בכל נושא של שאלה הנוגעת לתנאי השימוש באתר, אתה מוזמן לפנות לחברה דרך טופס צור קשר. החברה תשיב ותענה לפנייתך מהר ככול שיהיה באפשרותה.
1.5. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונים לשני המינים, גברים ונשים כאחד.
2. מטרת האתר
2.1. מטרת האתר להביא בידי המשתמשים אינפורמציה על משכנתאות ושירותים פיננסים אחרים. לצורך קבלת אינפורמציה מדויקת, על המשתמשים להתקשר עם החברה באמצעות טופס צור קשר.
3. אחריות
3.1. האתר כולו, לרבות כל האינפורמציה המופיעה בו, מועמד ומוגש עבורך כמו-שהוא ("AS-IS").
3.1.1. המושג "מידע" או "תוכן", כולל מידע מאיזה מין וסוג, כולל אך לא בלבד: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או שילוב כזה או אחר שלהם.
3.2. פעולות או מחדלים של משתמשים באתר לא יהיו באחריות החברה. החברה לא תיקח אחריות לפגיעה או נזק שיגרם למשתמשים באתר בגלל אך לא רק:: הפרעות לשירות , אבדן של נתונים, תוכנות, עלויות של שירותים. כל שימוש שאתה עושה באתר מעיד על הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, ומשמעו פטור מאחריות כלשהי לנזק או פגיעה למשתמש או לכל צד ג', בצורה ישירה או עקיפה. סעיף זה תקף גם במידה שהחברה או מי מנציגיה ידעו או שדווחו להם כי קיימת אפשרות כלשהי לנזק או פגיעה מעין מהסוג הזה, שעשויים להיגרם לך או לגורם אחר.
3.3. החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או כל מי מטעמה לא יקחו באחריות לכל נזק, מהסוג העקיף או התוצאתי, או לכל נזק הנובע מאבדןשל נתונים, שימוש, רווחים, אם במהלך פעולה הכוללת חוזה, פעולה רשלנית או עוולה נזיקין אחרת, המתרחשת לאור השימוש באתר ובמסמכיו, או הרלוונטית לביצועי של האתר ומסמכיו, בכל הנוגע לתנאי השירות, או למידע אחר אשר נכלל בשירותים.
3.4. אין באחריותה של החברה טובין או שירותים אשר מתקבלים או נקנים דרך האתר או בכל עסקה אחרת שבאה דרכו.
3.5. אין בהסכם זה מיצירת יחסי עבודה מכל סוג, שותפוית, קשרי יוזמה משותפת, קשרי לקוח ספק, סוכנות או זייכנות, ואין לטעון כי הסכם זה מעיד על כוונה לקשרים מסוג זה.
3.6. על פי הוראת הדין, החברה לא אחראית ואין היא מביעה עמדה, בצורה פומבית או פרטית, בנוגע:
3.6.1. מידע  או החומר שנמצאים באתר;
3.6.2. מידע, חומר  ופעולות שונות המתאפשרות באמצעות גישה לאתר;
3.6.3. תוכנה, שירות, או מוצר אשר הגישה אליהם מתבצעת דרך קישור מהאתר;
3.6.4. נזק, שעשוי להיגרם  או נגרם  כתוצאה ממשלוח מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
3.6.5. נזק, שעשוי להיגרם או נגרם כתוצאה מתקלה או פגם בתוכנה להפעלת האתר או מאפשרת גישה אליו.
4. רציפות, זמינות ואמינות של שירות
4.1. החברה עושה את מירב המאמצים לספק לגולש מידע אמין ורלוונטי ביותר בכל זמן, אך אין ביכולתה לערוב על דיוק המידע ולעדכנו בקצב הרצוי, ולפיכך. באפשרותך לעדכן את החברה על כל חוסר דיוק במידע המוצג במסגרת האתר, במידה ויתגלה כזה, כדי שהחברה תוכל לתקנו.
4.2. יש בידי החברה את הזכות הבלעדית לעדכן ולעשות כל שינוי באתר, מכל סיבה, בכל עת, ללא הודעה מראש או שום אחריות מציד החברה.
4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות אשר מספק האתר ימשיך ללא שינוי, הפרעות או הפסקות, יהיה מוגן מפני גישה לא חוקית לחברה או מחשביה, קלקולים, תקלות, כשלים, נזקים בתוכנה ובחומרה, נזקים בקווי התקשורת של החברה או הספקים שלה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך כתוצאה מכך.
5. השימוש באתר
5.1. השימוש בתכנים המצויים באתר ובשירותי האתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר.
5.2. קיים איסור על כל משתמש באתר לבצע בו שינוי מסוג כלשהו, להפיץ, להעתיק, לבצע, לשדר, להציג, או להוציא לפרסום, להעתיק, ליצור רישיון, ליצור עבודות שייכות, לבצע מכירה של מוצר או פריט מפריטי התוכנה, שירות, מידע או המוצר אשר מקורם באתר.
5.3. אישורך לכך שבתשדורת של מידע כזה או אחר לאתר או החוצה ממנו לא נוצרים בין החברה אליך שום יחסים אשר אינם במסגרת הסכם זה.
6. קישורים חיצוניים
6.1. הינך מאשר כי אתר זה מכיל קישורים (hyperlink) וכי הוא מצביע למקורות מידע או למשאבים מסוג אחר המצוי באינטרנט באתרים אחרים(להלן: "מקורות אחרים") והחוצה ממקורות אלו.
6.2. אם לא צוין אחרת על ידי החברה, אין לפרש קישורים אל האתר וממנו כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי החברה, במפורש או במכללא, לגבי אותם מקורות אחרים.
6.3. אין ביכולת או כוונה החברה להתחייב על כי כל הקישורים מאתר יובילו לאתרי אינטרנט תקינים ויפעלו באופן תקין. אין היותו של קישור באתר של החברה להעיד על כל זבר הנוגע לאתר אליו מפנה הקישור. אין באחריות החברה על אתר או כל תוכן אליו מפנה קישור מאתר זה.
7. שימוש לרעה באתר זב
7.1. החברה מקפידה לספק לגולשים שירותים ברמה נאותה ולתפעל אותו באופן הטוב והבטוח ביותר. במידה ונתקלת בתוכן בעייתי מכל סוג, הפרת מדיניות , תנאי השימוש וכדומה, אנא ידע אותנו באמצעות טופס צור קשר.
7.2. החברה מקפידה שלא להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות אחרת של צד ג' באי אלו משירותיה. בכל חשש למקרה של הפרת זכויותיך, עדכן את החברה באופן מידי באמצעות טופס ליצירת קשר.
8. תוכן 
8.1. החברה רשאית לחסום משתמש מכל סוג מהאתר ולהרחיק אותו  מבלי לספק הסבר , במידה שהעלה מידע אשר פוגע בזכויות של צד ג' אם דרך הפרה של זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת דיבה או לשון הרע, פגיעה הנוגעת לפרטיות, פרסום תוכן שאינו הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ו/ או במוניטין של צד ג' וכדומה.
8.2. באתר זה קיימים תכנים במגוון נושאים כלכליים. על כל משתמש או מי המעוניין להשתמש בתכנים באתתר לבדוק אותם ולאמת אותם. פרסום תכנים אלו אינו משום מתן המלצה או חוות דעת מקצועית בדבר עסקאות  או התנהלות מסוג פיננסי, כולל נטילת הלוואה, מכירת ניירות ערך ו מטבע חוץ או רכישתם. החלטה בדבר שימוש באתר ובכל תוכן אשר נמצא בו, תיעשה באחריות המשתמש ובאחריותו בלבד.
9. שיפוי
9.1. בחתימה על תנאי השימוש אתה נותן הסכמתך לפצות ולשפות את החברה, בעלי המניות שלה או מי מטעמם, מנהליה, עובדיה, בגין כל אובדן רווח, נזק או הפסד, הוצאה או תשלום העשויים להיגרם כתוצאה מהפרת תנאי השימוש הללו, כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות בית משפט.
10. פרטיות
10.1. החברה משקיעה כל שבאפשרותה תחת הסביר בכדי לשמור ולהגן על פרטיות ופרטי המשתמשים. מאידך גיסא, לאור אופי הרשת, אי באפשרות החברה להתחייב על כי תספק הגנה שלמה וכוללת על פרטים אלו.
10.2. כל נתון שיימסר במסגרת ההרשמה לאתר יישמרו תחת מאגר המידע באתר. אין אפשרות לעשות שימוש במי משירותי האתר ללא מסירת מידע זה, אבל אין החוק מחייב על מסירתו.
10.3. החברה רואה בשמירה על הפרטיות של המשתמש ערך עליון. לנוכח זה החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש כגון: מכירה, השכרה או העברה של פרטים אישיים לצד ג' לכל מטרת שיווק ללא שקיבלה מהמשתמש הסכמה מפורשת.
10.4. מתן הסכמתך לקבלת תוכן פירסומי מאפשר לחברה שליחה או העברת מידע על שירות או מידע שיווקי או פירסומי באמצעות SMS , דואר אלקטרוני, או כל אמצעי שליחה אחר, מידע אשר יפורסם  על ידי החברה בעצמה או מידע שהחברה תקבל מכל מפרסם  למשלוח מיידי. אמצעי ההעברה יהיה שליחתו למכשיר הנייד, באמצעות דואר האלקטרוני של המשתמש אשר יועבר לתיבה. במידה ואתה לא רוצה לקבל מידע פרסומי כאמור בתנאי השימוש, תוכל לבטל את אישורךובכל שלב להפסיק לקבל מידע הפרסומי. יש לבצע זאת דרך הקישור הייעודי הממוקם בתחתית כל הודעה פרסומית אשר שתישלח אליך.
10.5. אין החברה אחראית על כל פגיעה או לנזק עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייגרמו למשתמש לנוכח דליפה של פרטים אלו, תהה סיבת  דליפתם אשר תהה.
11. שמירה על זכויות יוצרים
11.1. אתר זה כולל הדפים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את כולו כל חלק ממנו ללא קבלת הסכמה ברורה ומפורשת של החברה.
11.2. אתר זה והתכנים בו מוגנים ע"י אמנות בינלאומיות ועל ידי חוקי זכויות יוצרים החל במדינת ישראל ובמדינות שונות. השימוש המאושר בתוכן האתר הוא לצורך פרטי בלבד ולא מסחרי. המשתמש באתר מסכים לעשות זאת בכפיפות לתנאי השימוש המוצגים באתר, נכללים עם החומר והתוכן בו. אתה רשאי להשתמש בתוכן המופיע באתר ולהכין עותק ארכיוני אחד רק לצורך פרטי ולא מסחרי .
11.3. זכויות היוצרים של החומרים באתר הן בבעלות החברה, בבעלות שותפיה, העסקיים ו/או ספקי התוכן שלה, כולל עיצוב, תכנון התוכן ויישומו, קוד מחשב וכל מידע אחר אשר נכלל במסגרת האתר.
11.4. אין הציג בפומבי, להעתיק, הפיץ, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק באתר או מן הדפים המוצגים בו ללא קבלת אישור והסכמה של החברה בזמן מראש ובכתב.
12. סימני מסחר
12.1. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני מסחר אחרים – הרשומים ואלה שאינם רשומים בבעלות החברה – מהווים קניינה הבלעדי שלה. סימן מסחרי אחר המופיע באתר מהווה סימן מסחר קנייני השייך לבעליו, בהתאמה. התחייבות כי לא תיעשה שום פעולה שיכולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
13. פרסום
13.1. הגורם האחרי על תוכן פרסומי המוצג בפרסומות אתר הוא המפרסם בלבד, כולל פרטי המידע והזכויות. החברה אינה אחראית על אמינות הפרסומים המוצגים באתר או על המידע המועבר בהם. פרסומו של מידע המסחרי אינו מן המלצה או עידוד לקניית של שירותים, מוצרים, או מידע באתר. תוכן המודעות המתפרסמות באתר, רמת האמינות בהן ו/או הכדאיות שלהן אינו נבדק על ידי החברה ולכן היא אינה אחראית לו. 
14. הפסקת שימוש
14.1. החברה רשאית להפסיק בכל עת ובאופן מיידי וחד צדדי, וללא מתן שום התראה מראש, את אפסקת כל השירותים הבתאם לחוזה להלן, בלי שילקחו כנגדה כל צעדים משפטיים.
14.2. החברה רשאית להפסיק כל משתמש ו. או פעילותו באתר , זאת לנוכח אי עמידה באחד התנאים המוצגים להלן, וזאת בכל עת.
14.3. החברה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול שיופעל על ידה, לחסום כל משתמש אשר מעונין להיכנס לאתר, לחסום כתובת IP , להעיף משתמש מאחד או יותר מכל מסגרת באתר, למנוע את יכולת של משתמש  לפרסם תגובות (Talkbacks) באתר ולמנוע ממנו את השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר ובמסגרתו.
15. אפשרויות ליצירת קשר
15.1. באפשרותך ליצור קשר עם החברה, בכל שאלה, הערה או טענה, וזאת דרך טופס יצירת הקשר.
16. סמכות שיפוט
16.1. הסכם זה יבוא במסגרת הכפיפות לחוק הקיים בישראל. סמכות השיפוט הבלעדית במקרה של כל מחלוקת או סכסוך לאור הסכם זה תהה בידי בית המשפט המוסמך בתל אביב. 

16.2. הוראות חוק החוזים התשל"א-1970 (תרופות בשל הפרת חוזה), יחולו על חוזה זה, זאת מבלי צמצום הכלליות או מהסעדים אשר מובאים בהתאם להנחיות כל דין אחר, 


גלישה מהנה ומועילה.

אודותינו

צור קשר

  1.  

-
לקבלת ייעוץ חינם
צור קשר עכשיו