מס רכישה מעודכן ל2019

מס רכישה - 2019

כל מי שרוכשים זכות במקרקעין נדרשים בתשלום מס על קנייתם: מגרשים, בתים פרטיים, דירות מגורים, מבנים  מסוגים שונים ועוד. מס הרכישה מחושב בשיעור קבוע או מדורג משווי הנכס. מדובר במס שמשולם לא רק למוכר עבור הנכס אלא לרשות המסים בישראל. המס תלוי ונגזר מסוג הנכס ומשווי העסקה. פעם בשנה, בתאריך 16 בינואר, משרד האוצר מעדן את שיעור המס ומדרגותיו על פי עליית המדד יש מי שמוענק להם פטור לפי קריטריונים ברורים.


מס רכישה הוא מס ישראלי המשולם על רכישת זכות במקרקעין בישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים. הקונה נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים) בשיעורים מדורגים, לרשות המיסים, בנוסף לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

מס רכישה

מי שנדרשים לשלם מס רכישה ייהנו ככל שהמדד גבוה יותר, שכן המחיר אשר ממנו מתחילים לחשב את שיעור המס גבוה יותר. בשנים האחרונות רשות המסים אוכפת את חובת התשלום באופן נמרץ. על כל מי שרוכש זכות במקרקעין או בעלות על נכס נדרש להגיש למיסוי מקרקעין מידע (הצהרה) על הרכישה, וזאת בתוך 30 יום מיום ביצוע העסקה. ההצהרה צריכה להיות מפורטת ולכלול, בין השאר, את הפרטים של הזכות הנרכשת, פרטי העסקה, התמורה המשולמת בעד רכישת הזכות לפי החוזה, סכום המס המגיע (במידה שמגיע) ואופן החישוב שלו. אם קיימת זכאות לקבלת פטור יש להגיש בקשה.

על מנת לוודא כי בידיכם המסמכים הרלוונטיים הנדרשים להסדרת המס, יש להתקשר עם עורך דין מומחה בתחום, אשר אמור לאמת את ההצהרה ולבצע ובמקרים רבים גם ידווח עבורכם על ביצוע עסקת הרכישה לשלטונות המס. הדבר נעשה בד"כ מיד לאחר קבלת משכנתא חדשה וחתימה על הסכם רכישה.

ב- 16.1.19 עודכנו מדרגות מס הרכישה על דירה יחידה והן תקפות עד אותו תאריך בדיוק בשנת 2020. המדרגות מפורטות בטבלה, אשר ממנה עולה כי שיעור עליית המס באחוזים הוא מדורג ומידתי על פי שווי הדירה. כך, לדוגמה כעל דירה ששוויה בין שניים לחמישה מיליון ₪ בקירוב תשלמו כחמישה אחוז בעוד על דירה ששוויה בין חמישה ל- 17 מיליון ₪ תשלמו שמונה אחוז.עבור דירות יוקרה שמחירן מ-17 מיליון ועד כל סכום שהוא ייגבה מס בשיעור 10% משווי הדירה.

נושא מס הרכישה הוא סבוך ומורכב לא רק בשל ריבוי סוגי דירות (פרטיות, למשרדים, לעסקים ולחברות, לרוכשים מחו"ל ועוד) אלא גם לסוג המימון (משכנתא, הלוואה, הון עצמי) ולאופן החישוב של מדרגות המס שאף הן שונות מנכס לנכס.

מס רכישה הוא, כמובן, מס לכל דבר ועניין וחלה חובה לשלמו. פיגור בתשלום – קל וחומר התחמקות והימנעות ממנו - עלול לגרום לקנס ובמקרים מסוימים סרבני תשלום יורשעו. אשר על כן חשוב להסדירו כנדרש בחוק. במסגרת ייעוץ משכנתא, יש להביא בחשבון מראש את כל ההוצאות הצפויות במסגרת רכישת הדירה.


מיחזור משכנתא חוסך כסף - מידע נוסף

שמאי מקרקעין

צור קשר

  1.  

-
לקבלת ייעוץ חינם
צור קשר עכשיו